Blackdsn Blackdsn Blackdsn Blackdsn Blackdsn Blackdsn Blackdsn Blackdsn

0

در حال بارگزاری ...
درب کشویی (sliding)

درب اتوماتیک تلسکوپی (telescopic)

SCROLL

درب اتوماتیک تلسکوپی (telescopic)

درب اتوماتیک تلسکوپی (telescopic)

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی نوع دیگری از درب اتوماتیک شیشه ای است که تفاوت اندکی با درب اتوماتیک اسلاید یا کشویی دارد. بر خلاف درب اتوماتیک اسلاید که دارای چهار و یا دو قسمت یا لت هستند، درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی در حالت معمول از حداقل شش قسمت یا لت تشکیل می گردد. یکی از لت ها در سمت راست و یکی در سمت چپ ورودی به طور ثابت قرار گرفته اند. برای هر کدام از این لت های ثابت، دو عدد لت متحرک در نظر گرفته شده است. این لت های متحرک به دنبال قسمت ثابت قرار گرفته اند. بعد از تشخیص حرکت یا وزن توسط سنسور درب اتوماتیک شیشه ای، لت متحرک اول که در مرکز ورودی قرار دارد، به روی لت دوم قرار گرفته و سپس هر دو به روی بخش ثابت جمع می شوند. به این ترتیب ورودی برای رفت و آمد باز می گردد.

  • پشتیبانی و نگهداری

    طراحی 3 بعدی

  • درب های صنعتی

    درب هوشمند

  • درب اتوماتیک

    درسا

مارا دنبال کنید
<